Syfte

För att göra det enkelt att lista och använda riktig information om idrottsklubbar i applikationer kring svensk idrott finns detta API för att leverera information om idrottsklubbar i Sverige.

Kom igång

Adress

http://api.hittaidrott.nu/

Följande adress används för alla API-anrop.

API-nyckel

http://api.hittaidrott.nu/?key=API_KEY

I alla anrop behöver du skicka med den API-nyckel du fått som är unik för din applikation. För att erhålla en nyckel, kontakta rickard@rickardw.com.

Resultat

Alla svar är formaterade i JSON-format.

Metod: Idrotter

/sports

Metoden används för att lista alla idrotter.

Resultat

[
{
'sport_id': 1, 'name': 'Badminton' 'count': 128 },
{
'sport_id': 4, 'name': 'Handboll' 'count': 404 },
...
]

Metod: Idrott

/sport/{sport_id}

Metoden används för att lista alla idrottsklubbar inom en idrott.

Resultat

[
{
'name': 'Sannadals SK', },
{
'name': 'Sannadals HK', },
...
]

Metod: Sök

/search/{keyword}

Sök efter klubbar baserat på ett nyckelord.

Resultat

[
{
'name': 'Sannadals SK', },
{
'name': 'Dalberga IF', },
...
]

Metod: Klubb

/club/{club_id}

Metoden används för att hämta information om en specifik idrottsklubb.

Resultat

{
'name': 'Sannadals SK', 'sport_id': 4, 'founded': '1944-03-02', 'website': 'http://www.sannadal.com' }
Till toppen av sidan